Gorzeń Górny. Wśród członków Zakładu Literatury Współczesnej  UŚl. Kolokwium habilitacyjne Dr Danuty Opackiej-Walasek Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin. Spotkanie w Auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym UŚl.
Z uczniem i współpracownikiem - Profesorem Marianem Kisielem "Moi uczniowie - myślicielami". Dr Paweł Majerski W ogrodzie przy Brzozowej 24 w Sosnowcu
"Właśnie przy takich ogniskach harcerskich, w licznych dyskusjach kształtowała się moja duchowość. Wy NIE MUSICIE, ale MOŻECIE nawiązać do takch form spędzania czasu..." - mówi profesor swoim przyjaciołom: Martusi i Klaudiuszowi... "Mój przyjaciel - Profesor dr hab. Wojciech Ligęza - pisze mi życzliwie: JA TEŻ JESTEM TWOIM UCZNIEM"... Zakład Literatury Współczesnej  UŚl.- 29 maja 2006 r. "Bezustannie pamiętają o urodzinach Seniora"
Prezent urodzinowy od uczniów i współpracowników"Chyba mnie kochają? Powiem: z wzajemnością"